Kontakt

Free & Fair media Group
Drejtoreshë e përgjithshme
Alba MALLTEZI 
Email: alba.malltezi@shqiptarja.com

Marketing
Patricia Constantinescu
Email: marketing@shqiptarja.com
Cell: +355 (0) 696060419
~Klikoni këtu për informacione shtesë~

Redaksia
Rr. Dervish Hima, 3 kullat, Kulla 2 - Tirane
Cell: +355 (0) 696060421
Email: redaksia@shqiptarja.com
Twitter: Shqiptarjacom
Facebook: www.facebook.com/ShqiptarjaCom
Youtube: https://www.youtube.com/user/shqiptarjatv

NIPT: L12122018Q