Tiranë
E mërkurë
Max 7
Min -3
E enjte
Max 12
Min 6
E premte
Max 10
Min 6
E shtunë
Max 13
Min 6
Berat
E mërkurë
Max 7
Min 2
E enjte
Max 13
Min 4
E premte
Max 10
Min 5
E shtunë
Max 13
Min 7
Lac
E mërkurë
Max 27
Min 26
E enjte
Max 27
Min 26
E premte
Max 27
Min 26
E shtunë
Max 27
Min 19
Gjirokastër
E mërkurë
Max 7
Min 2
E enjte
Max 8
Min 4
E premte
Max 6
Min 5
E shtunë
Max 11
Min 6
Lezhe
E mërkurë
Max 5
Min 1
E enjte
Max 10
Min 0
E premte
Max 11
Min 6
E shtunë
Max 11
Min 7
Vlorë
E mërkurë
Max 7
Min 5
E enjte
Max 12
Min 9
E premte
Max 10
Min 9
E shtunë
Max 12
Min 10
Kavaje
E mërkurë
Max 7
Min -3
E enjte
Max 12
Min 6
E premte
Max 10
Min 6
E shtunë
Max 13
Min 6
Lushnje
E mërkurë
Max 8
Min 0
E enjte
Max 14
Min 4
E premte
Max 11
Min 5
E shtunë
Max 14
Min 6
Tropoje
E mërkurë
Max 0
Min -2
E enjte
Max 4
Min 0
E premte
Max 4
Min 0
E shtunë
Max 3
Min 0
Fier
E mërkurë
Max 8
Min 3
E enjte
Max 12
Min 7
E premte
Max 12
Min 7
E shtunë
Max 14
Min 9
Shkodër
E mërkurë
Max 5
Min 1
E enjte
Max 10
Min 0
E premte
Max 11
Min 6
E shtunë
Max 11
Min 7
Kukes
E mërkurë
Max 2
Min -7
E enjte
Max 5
Min -3
E premte
Max 5
Min -2
E shtunë
Max 5
Min 0
Korçë
E mërkurë
Max -1
Min -11
E enjte
Max 2
Min -4
E premte
Max 2
Min -2
E shtunë
Max 3
Min -2
Burrel
E mërkurë
Max -1
Min -11
E enjte
Max 2
Min -4
E premte
Max 3
Min -5
E shtunë
Max 2
Min -4
Kruje
E mërkurë
Max 7
Min -3
E enjte
Max 12
Min 6
E premte
Max 10
Min 6
E shtunë
Max 13
Min 6
Peshkopi
E mërkurë
Max -1
Min -11
E enjte
Max 2
Min -4
E premte
Max 3
Min -5
E shtunë
Max 2
Min -4
Durres
E mërkurë
Max 7
Min -3
E enjte
Max 12
Min 6
E premte
Max 10
Min 6
E shtunë
Max 13
Min 6
Kucove
E mërkurë
Max 8
Min 0
E enjte
Max 14
Min 4
E premte
Max 11
Min 5
E shtunë
Max 14
Min 6
Pogradec
E mërkurë
Max 1
Min -6
E enjte
Max 4
Min -3
E premte
Max 4
Min -1
E shtunë
Max 4
Min -1
Elbasan
E mërkurë
Max 0
Min -10
E enjte
Max 8
Min -3
E premte
Max 8
Min 1
E shtunë
Max 9
Min 4
Sarande
E mërkurë
Max 10
Min 7
E enjte
Max 11
Min 6
E premte
Max 11
Min 11
E shtunë
Max 12
Min 6