Tiranë
E mërkurë
Max 24
Min 15
E enjte
Max 25
Min 15
E premte
Max 29
Min 16
E shtunë
Max 27
Min 16
Berat
E mërkurë
Max 24
Min 15
E enjte
Max 26
Min 15
E premte
Max 28
Min 17
E shtunë
Max 26
Min 16
Lac
E mërkurë
Max 30
Min 15
E enjte
Max 28
Min 16
E premte
Max 28
Min 15
E shtunë
Max 27
Min 15
Gjirokastër
E mërkurë
Max 24
Min 8
E enjte
Max 23
Min 7
E premte
Max 25
Min 9
E shtunë
Max 24
Min 9
Lezhe
E mërkurë
Max 24
Min 15
E enjte
Max 25
Min 15
E premte
Max 27
Min 17
E shtunë
Max 28
Min 15
Vlorë
E mërkurë
Max 22
Min 17
E enjte
Max 24
Min 16
E premte
Max 22
Min 19
E shtunë
Max 24
Min 18
Kavaje
E mërkurë
Max 24
Min 15
E enjte
Max 25
Min 15
E premte
Max 29
Min 16
E shtunë
Max 27
Min 16
Lushnje
E mërkurë
Max 25
Min 13
E enjte
Max 26
Min 14
E premte
Max 29
Min 15
E shtunë
Max 27
Min 16
Tropoje
E mërkurë
Max 26
Min 15
E enjte
Max 24
Min 14
E premte
Max 20
Min 14
E shtunë
Max 23
Min 14
Fier
E mërkurë
Max 25
Min 16
E enjte
Max 25
Min 15
E premte
Max 26
Min 18
E shtunë
Max 26
Min 17
Shkodër
E mërkurë
Max 24
Min 15
E enjte
Max 25
Min 15
E premte
Max 27
Min 17
E shtunë
Max 28
Min 15
Kukes
E mërkurë
Max 22
Min 3
E enjte
Max 23
Min 10
E premte
Max 21
Min 3
E shtunë
Max 22
Min 4
Korçë
E mërkurë
Max 21
Min 11
E enjte
Max 23
Min 10
E premte
Max 22
Min 10
E shtunë
Max 20
Min 8
Burrel
E mërkurë
Max 20
Min 5
E enjte
Max 22
Min 7
E premte
Max 21
Min 5
E shtunë
Max 20
Min 4
Kruje
E mërkurë
Max 24
Min 15
E enjte
Max 25
Min 15
E premte
Max 29
Min 16
E shtunë
Max 27
Min 16
Peshkopi
E mërkurë
Max 20
Min 5
E enjte
Max 22
Min 7
E premte
Max 21
Min 5
E shtunë
Max 20
Min 4
Durres
E mërkurë
Max 24
Min 15
E enjte
Max 25
Min 15
E premte
Max 29
Min 16
E shtunë
Max 27
Min 16
Kucove
E mërkurë
Max 25
Min 13
E enjte
Max 26
Min 14
E premte
Max 29
Min 15
E shtunë
Max 27
Min 16
Pogradec
E mërkurë
Max 20
Min 8
E enjte
Max 21
Min 9
E premte
Max 20
Min 8
E shtunë
Max 20
Min 7
Elbasan
E mërkurë
Max 22
Min 8
E enjte
Max 21
Min 9
E premte
Max 28
Min 17
E shtunë
Max 27
Min 16
Sarande
E mërkurë
Max 23
Min 17
E enjte
Max 22
Min 17
E premte
Max 21
Min 18
E shtunë
Max 24
Min 18