Avioni i Air Albania në tokën shqiptare

1 / 7

Avioni Air Albania

2 / 7

Flamuri Kombëtar në avionin e Air Albania

3 / 7

Avioni i Air Albania

4 / 7

Avioni i Air Albania

5 / 7

Kryeministri Edi Rama në përurimin e Air Albania

6 / 7

Kryeministri Edi Rama në përurimin e Air Albania

7 / 7