Nisma e Bashës për evidentimin, identifikimin, sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurive të personave privatë dhe zyrtarëve publikë, të përfituara padrejtësisht në mënyra të ndryshme, mund të kundërshtohet nga elementë të Partisë Demokratike