Shqiptarja.com
Përditësimi i fundit në 00:49 Regjistrohu | Identifikohu 
Home Aktualitet Politikë Ekonomi Sociale Kosova Bota Sport Intervista Kulturë Shëndeti VIP & Spektakel Horoskopi
KENDI I NJOFTIMEVE

| 17 Nentor 2017
Njoftim për shitje nga mbledhja e ofertave publike

 

bellere

 • Administratori i Falimentit Arjeta Çumani njofton shpalljen për shitjen e  pajisjeve informatike, mobiljeve dhe orendive të “Belle Air”shpk,sipas listës bashkëngjitur.
 • Shitja e objekteve do të bëhet nëpërmjet mbledhjes së ofertave publike dhe objektet që janë në shitje ndodhen pranë Aeroportit Ndërkombëtar “Nënë Tereza”, Tiranë dhe mund të kontrollohen çdo ditë nga ora 10:00-16:00.
 • Objektet do të shiten me njëvlerë okazion, 20% më pak sesa vlera e aktiveve e paraqitur në bilancin e masës së falimentit.
 • Vlera e aktiveve që ofrohen për shitje nuk është as vlera minimale e pranueshme dhe as çmim i detyruar për tu marrë në referencë gjatë përgatitjes së ofertave të subjekteve.
 • Të gjitha ofertat do të dorëzohen me shkrim, me zarf të mbyllur,duke specifikuar aktivin për të cilin është shpallur procedura e mbledhjes së ofertave publike.
 • Çdo pjesëmarrës duhet të depozitojë te paktën 3 ditë përpara  zhvillimit të shitjes jo më pak se 20% e  vlerës së aktivit për shitje të paraqitur në tabelën bashkëngjitur, pranë llogarisë bankare të administratores së falimentit AL49204110170000000000032267. 
 • Afati i fundit i dorëzimit të ofertave është data 27 Nëntor 2017 ora 15:00 dhe dokumentat për pjesëmarrje në këtë shitje do të dorëzohen deri ne 15 min më përpara hapjes së ankandit që do të zhvillohet në Pallatin e Kulturës,Tiranë. Ofertat do të hapen në prani të noterit.
 • Pas vlerësimit të ofertave, ku secili prej subjekteve do të jetë prezent në hapjen e tyre, do të shpallet fitues ai subjekt që do të ofrojë çmimin me të lartë.

 

 


PËR ÇDO INFORMACION KONTAKTONI NË :

 

E-MAIL : [email protected]

[email protected]

TEL: 00355 69 20 92 483

 

OSE:

Vizitoni faqjen zyrtare: www.belleair.al

Inventari MASA E FALIMENTIT
 

| 17 Nentor 2017
UNDP Tender Announcement

undp

TENDER ANNOUNCEMENT

 

 

 

Subject: Request for proposal Curricula Development and Training Delivery on Self-employment and Business Planning

           

 

The United Nations Development Programme in Albania is seeking to receive proposals from interested companies who wish to be considered for the above-mentioned service.

 

Companies will be selected in accordance with established UNDP procedures. The proposal must be delivered within the deadline set in a sealed envelope, clearly marked UNDP/RFP/2017-42582 “Curricula Development and Training Delivery on Self-employment and Business Planning”.

 

For more details please refer to the link below:

http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=42582

 

Relevant dates: All interested entities should provide their proposal, not later than 4 December 2017, 14:00 hrs, to the address:

 

United Nations Development Programme

“Skenderbej” Street, Gurten Center, 2nd Floor,

Tirana, Albania

UNDP Procurement team

 

| 16 Nentor 2017
Shoqëria përmbarimore “Corrector” shpk,- Shpallje ankandi III

Shoqëria përmbarimore “Corrector” shpk, zhvillon ankandin e III-të, për shitjen e pasurisë së paluajtshme,
- Ndërtesë me numër pasurie 175/147-N, Vol.15, Fq.12,  Zona Kadastrale 1538, me sipërfaqe 128 m², me vendndodhje në Drenovë, Korçë
Cmimi i ankandit të tretë është ALL 2,167,200 (dy milion e njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e dyqind lekë). Ankandi zhvillohet dt. 06/12/2017, ora 16.00 në adresën, Rruga e Kavajes, Ndertesa 27, Hyrja 1, Kati i  III –te, Tiranë.
Kontakt: cel. 0684000061, ose në adresën e email: [email protected]

| 16 Tetor 2017
Studio Përmbarimore “Speed Solution” Njofton Shpalljen e  Ankandit 2

STUDIO PËRMBARIMORE “SPEED SOLUTION” NJOFTON SHPALLJEN E  ANKANDIT 2 PËR:

 • “Truall”, me sip totale 300 m2, me nr.pasurie 422/8, Z.k.2388 , Volumi 5, faqe 94,  me adresë Lavdan, Mallakastër. Çmimi  me të cilin fillon ankandi është 196 000 ( njëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë) Lekë.

Ankandi do të zhvillohet më datë 30.11.2017, Ora 16:00, pranë Studios Përmbarimore “SPEED SOLUTION” me Adresë: Bulevardi “Gjergj FISHTA” Kulla. 1, Kati, 2. Nr.3, Tiranë.

Për çdo informacion mund të kontaktoni cel. 0693041355, email: [email protected]

 

| 13 Nentor 2017
Studio Përmbarimore “SHKRELA”- Shpallje Ankandi  

Studio Permbarimore “SHKRELA” do te zhvilloje Ankandin e pare per pasurine:

“Apartament” me siperfaqe 53.8 m2, me nr. Pasurie 2/189+13-135, Vol. 12, Fq. 125, Zona Kadastrale 8120, e ndodhur ne Rr.”Shyqyri Peza”, Pall. 6, Shk. 13, Ap. 135, Tirane, ne pronesi te bashkepronareve Sina, dhe e hipotekuar ne favor te bankes.

Cmimi me te cilin fillon shitja e kesaj pasurie eshte ne vleren 25,824 ( njezete e pese mije e teteqind e njezete e kater) Euro

Ankandi i pare zhvillohet me date 17.11.2017, ora 16:00 ne ambientet e Studios Permbarimore Shkrela me Adrese:Rruga Blv.”Zogu i I”, Pall. “Agimi”, H 2, K 3, Ap. 5, Tirane.

| 07 Nentor 2017
Shoqëria Përmbarimore “Bailiff Services Albania” sh.p.k - Shpallje Ankandi 

Shoqeria Permbarimore “Bailiff Services Albania” sh.p.k, me adrese Bulevardi “Gjergj Fishta” Pallati Gora, Kulla nr.2, Kati 2, Apartamenti 9, Tirane, ne zbatim te dispozitave te Kodit te Procedures Civile, njofton se do te kryeje procedurat per shitjen ne ankand te dytë te pasurive te paluajtshme, me  date 12.12.2017 , ora 16:00, si me poshte:

 • “Ndërtesë” me nr.pasurie 39/103-ND, vol.24, faqe 229, ZK 8605, me sipërfaqe ndërtimi 108 m2, e ndodhur në Vlorë, në pronësi të Leonard Perlat Tartari me vlerë 1,209,600 lekë.
 • “Truall+Ndërtesë” me nr.pasurie 39/138,vol 27, faqe 30, ZK 8605, me sipërfaqe trualli 123 m2 dhe sipërfaqe ndërtese 123 m2, e ndodhur në adresën Vlorë në pronësi të Leonard Perlat Tartari dhe Arben Tartari me vlerë 2,066,400 lekë.
 • “Njësi” me nr. pasurie 28/408-N9, vol.35, faqe 203, Zk 8603, me sipërfaqe 35.49 m2, e ndodhur në Vlorë, në pronësi të Leonard Perlat Tartari dhe Arben Tartari me vlerë 11,928 Euro
 • “Apartament” me nr.pasurie 66/47+1-47, vol. 21, faqe 19, ZK 2679, me sipërfaqe 86.50 m2, e ndodhur në Mëzëz Tiranë, në pronësi të Leonard Perlat Tartari me vlerë 24,122 Euro.
 • “Truall+Ndërtesë”  me nr. pasurie 39/71,vol 23, faqe 88, ZK 8605, me sipërfaqe trualli 42 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi 42 m2, e ndodhur në Vlorë në pronësi të Leonard Perlat Tartari dhe Arben Tartari me vlerë 705,600 lekë
 • “Truall+Ndërtesë” me nr. pasurie 39/21,vol 13, faqe 108, ZK 8605, me sipërfaqe truallli 483 m2 dhe sipërfaqe ndërtese 374 m2, e ndodhur në Vlorë në pronësi të Leonard Perlat Tartari me vlerë 6,893,600 lekë.

 

Per informacione mund te kontaktoni nr Tel. 044 500 278  ose adresen e-mail: [email protected]

| 13 Nentor 2017
 Shoqëria Përmbarimore “ZIKE” sh.p.k - Shpallje Ankandi

Shoqëria Përmbarimore “ZIKE” sh.p.k, me adresë: Blv.“Gjergj Fishta” Pallatet “Gora” Kulla 2,  Kati 2, Ap  9, Tiranë, në zbatim të dispozitave të Kodit të Procedurës Civile, njofton se do të kryej procedurat për shitjen në ankand-2, të pasurive të paluajtshme në pronësi të Shoqërisë “A&V-OIL” sh.p.k, si më poshte:

 

-    Në  datë 01.12.2017 ora 16:45

 -Pasuri nr. 345/2/11, ZK 3266, lloji i pasurise (are) me sip. 1.000 m2, me adresa Sauk, Tirane, cmimi fillestar eshte 38,080 Euro.

-Pasuri nr. 381/200, ZK 2704, lloji i pasurise (ullishte) me sip. 4,000 m2, me adrese M.Bathore, Tirane,  cmimi fillestar eshte 224,000 Euro.

-Pasuri nr. 381/177, ZK 2704, lloji i pasurise (ullishte) me sip. 2,000 m2, me adrese M.Bathore, Tirane,  cmimi fillestar eshte  112,000 Euro.

-Pasuri nr. 381/199, ZK 2704, lloji i pasurise (ullishte) me sip. 7,500 m2, me adrese M.Bathore, Tirane,  cmimi fillestar eshte 420,000 Euro.

-Pasuri nr. 7/10, ZK 3339, lloji i pasurise (are) me sip. 7,920 m2, me adrese Varine, Durres, cmimi me te cilin fillon ankandi eshte 66,528 Euro.

 

Për informacione mund të kontaktoni në numrin e Tel. 044 500 278  ose adresën e-mail: [email protected]  

| 29 Shtator 2017
Njoftim pune Shqiptarja.com

Kompania mediatike Shqiptarja.com kërkon të punësoje agjent/e marketingu (shitje) që plotëson kriteret e mëposhtme :
 
Të ketë arsim të lartë.
 
Vlerësohet të ketë njohuri të gjuhëve të huaja dhe të ketë përvojë punë.
 
Të jetë i gatshëm për të punuar në teren.
 
 
Personat e interesuar të dërgojne Cv e tyre në këtë adresë.
 
 
[email protected]

| 09 Nentor 2017

Shoqëria përmbarimore “Corrector” shpk, zhvillon ankandin e I-rë, për shitjen e pasurisë së paluajtshme,
-  Pasuria Nr. 3/185+1-14 Vol.20, Fq.202 ZK 8270 e regjistruar në ZVRPP, e regjistruar në Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë;
Cmimi i ankandit të parë është EUR 355,600 (treqind e pesëdhjetë e pesë mijë e gjashtëqind euro).
Ankandi zhvillohet dt. 21/11/2017, ora 16.00 në adresën, Rruga “Kavajes”, Ndertesa 27, Hyrja 1, Kati i  III –te, Tiranë,.
Kontakt: cel. 0684000061, ose në adresën e email: [email protected]
 

| 17 Nentor 2017
Shoqëria Përmbarimore "616/A" - Shpallje Ankandi 1

Shoqëria Përmbarimore "616/A" shpall për shitje në ankand të parë pasurinë e paluajtshme:
Apartament me sipërfaqe 78.5 m2,  me nr. pasurie 2/320+1-6, vol.37,faqe nr.7, zona kadastrale nr. 8581,e ndodhur në lagjennr. 1, rruga Dëshmorët e Pojskës, Pogradec. Pasuria shpallet për shitje me vlerë fillestare 3.352.000 lekë (Tremiljonë e treqind e pesëdhjetë e dy mijë) lekë
Ankandi zhvillohet ditën e enjte në datë 14 dhjetor 2017
Personat e interesuar mund të paraqiten në adresën Lagjja Nr.3, Rruga "Andon Xoxe", Pogradec ose të kontaktojnë ; Cel:0662036006e-mail: shoqer [email protected]

1   2   3   4
Intervista
Intervista/ Panairi i librave të heshtur të xha Llambit 
'Taso' i Gazmend Lekës në një ekspozitë/ Intervista në 'Rreze Dielli'
Nga sundimi komunist,n nj qytet pr fmijt: Transformimi i Tirans
Këndi i Njoftimeve
Oferte Punesimi
Shtypi i ditës
Datë 19/11/2017, Viti VII - NR.274