Bajana Çaveli dhe shtëpia e duarve të arta

Emisioni Veri - Jug i Report TV në Shtëpinë e Duarve të Arta në Tushemisht të Pogradecit