Gaz Ismalaja, art në fletë bakri

Emisioni Veri - Jug në Krujë me mjeshtrin e punimit të bakrit Gaz Ismalaja