Marcel Lacaj dhe fëmijët skënderbejanë

Emisioni Veri - Jugi Report TV në qytetin e Lezhës me drejtorin e Qendrës Kulturore të Fëmijëve Marcel Lacaj