Periferia e pushtuar nga inertet

Emisioni Veri - Jug i Report TV reportazh mbi mbetjet urbane në zonat periferike