Të drejtat e fëmijëve / Pjesa e parë

Në Repolitix të Report TV debati për fëmijët në Ditën Ndërkombëtare të të Drejtave të tyre / Pjesa e parë