Ullinjtë e Vlorës

Me Aulona Beqiri Veizi në Qendrën e Transferimit të Teknologjive Bujqësore në Vlorë