Tiranë
E mërkurë
Max 29
Min 15
E enjte
Max 29
Min 18
E premte
Max 29
Min 18
E shtunë
Max 31
Min 19
Berat
E mërkurë
Max 28
Min 14
E enjte
Max 29
Min 15
E premte
Max 29
Min 16
E shtunë
Max 31
Min 17
Lac
E mërkurë
Max 28
Min 21
E enjte
Max 29
Min 19
E premte
Max 29
Min 23
E shtunë
Max 28
Min 28
Gjirokastër
E mërkurë
Max 24
Min 10
E enjte
Max 25
Min 11
E premte
Max 25
Min 13
E shtunë
Max 28
Min 16
Lezhe
E mërkurë
Max 30
Min 15
E enjte
Max 30
Min 17
E premte
Max 30
Min 17
E shtunë
Max 32
Min 18
Vlorë
E mërkurë
Max 25
Min 19
E enjte
Max 25
Min 20
E premte
Max 26
Min 21
E shtunë
Max 28
Min 20
Kavaje
E mërkurë
Max 29
Min 15
E enjte
Max 29
Min 18
E premte
Max 29
Min 18
E shtunë
Max 31
Min 19
Lushnje
E mërkurë
Max 28
Min 14
E enjte
Max 28
Min 16
E premte
Max 29
Min 17
E shtunë
Max 31
Min 18
Tropoje
E mërkurë
Max 23
Min 13
E enjte
Max 26
Min 14
E premte
Max 28
Min 15
E shtunë
Max 29
Min 16
Fier
E mërkurë
Max 26
Min 17
E enjte
Max 27
Min 19
E premte
Max 28
Min 20
E shtunë
Max 28
Min 20
Shkodër
E mërkurë
Max 30
Min 15
E enjte
Max 30
Min 17
E premte
Max 30
Min 17
E shtunë
Max 32
Min 18
Kukes
E mërkurë
Max 23
Min 6
E enjte
Max 25
Min 10
E premte
Max 25
Min 11
E shtunë
Max 27
Min 11
Korçë
E mërkurë
Max 20
Min 9
E enjte
Max 24
Min 10
E premte
Max 23
Min 11
E shtunë
Max 25
Min 12
Burrel
E mërkurë
Max 22
Min 3
E enjte
Max 23
Min 4
E premte
Max 23
Min 6
E shtunë
Max 24
Min 7
Kruje
E mërkurë
Max 29
Min 15
E enjte
Max 29
Min 18
E premte
Max 29
Min 18
E shtunë
Max 31
Min 19
Peshkopi
E mërkurë
Max 22
Min 3
E enjte
Max 23
Min 4
E premte
Max 23
Min 6
E shtunë
Max 24
Min 7
Durres
E mërkurë
Max 29
Min 15
E enjte
Max 29
Min 18
E premte
Max 29
Min 18
E shtunë
Max 31
Min 19
Kucove
E mërkurë
Max 28
Min 14
E enjte
Max 28
Min 16
E premte
Max 29
Min 17
E shtunë
Max 31
Min 18
Pogradec
E mërkurë
Max 21
Min 9
E enjte
Max 23
Min 9
E premte
Max 24
Min 12
E shtunë
Max 24
Min 12
Elbasan
E mërkurë
Max 27
Min 16
E enjte
Max 26
Min 16
E premte
Max 28
Min 18
E shtunë
Max 29
Min 16
Sarande
E mërkurë
Max 25
Min 20
E enjte
Max 25
Min 21
E premte
Max 25
Min 21
E shtunë
Max 27
Min 21