Tiranë
E premte
Max 21
Min 12
E shtunë
Max 22
Min 11
E diel
Max 22
Min 12
E hënë
Max 25
Min 15
Berat
E premte
Max 21
Min 11
E shtunë
Max 23
Min 11
E diel
Max 25
Min 13
E hënë
Max 27
Min 16
Lac
E premte
Max 29
Min 29
E shtunë
Max 29
Min 29
E diel
Max 29
Min 24
E hënë
Max 29
Min 29
Gjirokastër
E premte
Max 18
Min 4
E shtunë
Max 14
Min 6
E diel
Max 21
Min 8
E hënë
Max 17
Min 10
Lezhe
E premte
Max 21
Min 13
E shtunë
Max 22
Min 12
E diel
Max 24
Min 14
E hënë
Max 24
Min 16
Vlorë
E premte
Max 20
Min 15
E shtunë
Max 21
Min 16
E diel
Max 23
Min 18
E hënë
Max 24
Min 19
Kavaje
E premte
Max 21
Min 12
E shtunë
Max 22
Min 11
E diel
Max 22
Min 12
E hënë
Max 25
Min 15
Lushnje
E premte
Max 21
Min 10
E shtunë
Max 24
Min 10
E diel
Max 25
Min 14
E hënë
Max 28
Min 16
Tropoje
E premte
Max 21
Min 10
E shtunë
Max 21
Min 10
E diel
Max 22
Min 12
E hënë
Max 20
Min 9
Fier
E premte
Max 21
Min 13
E shtunë
Max 23
Min 14
E diel
Max 25
Min 17
E hënë
Max 26
Min 18
Shkodër
E premte
Max 21
Min 13
E shtunë
Max 22
Min 12
E diel
Max 24
Min 14
E hënë
Max 24
Min 16
Kukes
E premte
Max 17
Min 0
E shtunë
Max 19
Min 2
E diel
Max 19
Min 2
E hënë
Max 20
Min 4
Korçë
E premte
Max 18
Min 5
E shtunë
Max 19
Min 7
E diel
Max 18
Min 8
E hënë
Max 19
Min 10
Burrel
E premte
Max 15
Min 1
E shtunë
Max 17
Min 0
E diel
Max 16
Min 3
E hënë
Max 17
Min 5
Kruje
E premte
Max 21
Min 12
E shtunë
Max 22
Min 11
E diel
Max 22
Min 12
E hënë
Max 25
Min 15
Peshkopi
E premte
Max 15
Min 1
E shtunë
Max 17
Min 0
E diel
Max 16
Min 3
E hënë
Max 17
Min 5
Durres
E premte
Max 21
Min 12
E shtunë
Max 22
Min 11
E diel
Max 22
Min 12
E hënë
Max 25
Min 15
Kucove
E premte
Max 21
Min 10
E shtunë
Max 24
Min 10
E diel
Max 25
Min 14
E hënë
Max 28
Min 16
Pogradec
E premte
Max 17
Min 8
E shtunë
Max 18
Min 9
E diel
Max 17
Min 7
E hënë
Max 19
Min 9
Elbasan
E premte
Max 20
Min 10
E shtunë
Max 21
Min 12
E diel
Max 21
Min 13
E hënë
Max 24
Min 11
Sarande
E premte
Max 19
Min 16
E shtunë
Max 21
Min 16
E diel
Max 24
Min 17
E hënë
Max 22
Min 18