1 / 4
Akademia e Futbollit e Manchester City në Durrës
2 / 4
Akademia e Futbollit e Manchester City në Durrës
3 / 4
Akademia e Futbollit e Manchester City në Durrës
4 / 4
Akademia e Futbollit e Manchester City në Durrës