FOTO/Kushtet mizerable të dy kuzhinave, AKU gjobë dy lokaleve në Llogara

Kushtet në një prej lokaleve të kontrolluara nga AKU në Llogara

1 / 13

Kushtet në një prej lokaleve të kontrolluara nga AKU në Llogara

2 / 13

Kushtet në një prej lokaleve të kontrolluara nga AKU në Llogara

3 / 13

Kushtet në një prej lokaleve të kontrolluara nga AKU në Llogara

4 / 13

Kushtet në një prej lokaleve të kontrolluara nga AKU në Llogara

5 / 13

Kushtet në një prej lokaleve të kontrolluara nga AKU në Llogara

6 / 13

Kushtet në një prej lokaleve të kontrolluara nga AKU në Llogara

7 / 13

Kushtet në një prej lokaleve të kontrolluara nga AKU në Llogara

8 / 13

Produkte te skaduara në një prej lokaleve të kontrolluara nga AKU në Llogara

9 / 13

Produkte te skaduara në një prej lokaleve të kontrolluara nga AKU në Llogara

10 / 13

Produkte te skaduara në një prej lokaleve të kontrolluara nga AKU në Llogara

11 / 13

Produkte te skaduara në një prej lokaleve të kontrolluara nga AKU në Llogara

12 / 13

Produkte te skaduara në një prej lokaleve të kontrolluara nga AKU në Llogara

13 / 13