Investimet në periferi, shtrohet rruga ‘Besnik Hidri’, Veliaj: Të njëjtin standard si në qendër

Veliaj inspekton përfundimin e punimeve të Rrugës Besnik Hidri

1 / 9

Rruga Besnik Hidri pas rinkonstruksionit

2 / 9

Veliaj pas inspektimit të përfundimit të punimeve të Rrugës Besnik Hidri

3 / 9

Rruga Besnik Hidri pas rinkonstruksionit

4 / 9

Veliaj inspekton përfundimin e punimeve të Rrugës Besnik Hidri

5 / 9

Veliaj gjatë inspektimit të përfundimit të punimeve të Rrugës Besnik Hidri

6 / 9

Veliaj gjatë inspektimit të përfundimit të punimeve të Rrugës Besnik Hidri

7 / 9

Rruga Besnik Hidri pas rinkonstruksionit

8 / 9

Veliaj gjatë inspektimit të përfundimit të punimeve të Rrugës Besnik Hidri

9 / 9