Kështjella ilire e Labeatëve në Meteon, sot Meduni i Malit të Zi

Kështjella ilire e Labeatëve në Meteon

1 / 6

Kështjella ilire e Labeatëve në Meteon

2 / 6

Grupi hulumtues ILIRËT

3 / 6

Peisazh

4 / 6

Kostume popullore

5 / 6

Kështjella ilire e Labeatëve në Meteon

6 / 6