Zjarr në kurorën e Valbonës, dyshohet se është i qëllimshëm

Zjarr në kurorën e Valbonës

1 / 5

Zjarr në kurorën e Valbonës

2 / 5

Zjarr në kurorën e Valbonës

3 / 5

Zjarr në kurorën e Valbonës

4 / 5

Zjarr në kurorën e Valbonës

5 / 5