Vasillaq Zëri përcillet për në banesën e fundit

Presidenti Meta gjatë homazheve të të ndjerit Vasillaq Zëri

1 / 4

Presidenti Meta gjatë homazheve të të ndjerit Vasillaq Zëri

2 / 4

Presidenti Meta gjatë homazheve të të ndjerit Vasillaq Zëri

3 / 4

Presidenti Meta gjatë homazheve të të ndjerit Vasillaq Zëri

4 / 4