Egjipt, arkeologët nxjerrin nga shkëmbi 40 mumje me dorëshkrime demotike

Mumjet e zbuluara nga arkeologët

1 / 6

Mumjet e zbuluara nga arkeologët

2 / 6

Mumjet e zbuluara nga arkeologët

3 / 6

Gjetje qeramikë

4 / 6

Arkeolog

5 / 6

Mumje e zbuluara nga arkeologët

6 / 6