1 / 6
Postimi i Murataj me selinë e PD
2 / 6
Postimi i Murataj (Selia e PD)
3 / 6
Murataj vëzhgues në zgjedhjet e 2017
4 / 6
Postimi për Azem Hajdari
5 / 6
Postimi i Murataj në selinë e PD
6 / 6
Murataj jashtë zyrave të Komisionit Europian