Pas “Lungomares”, ja projekti tjetër që do ta zbukurojë edhe më shumë Vlorën

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7