Pelegrinazhi në kishën e 'Shna Ndout' në Laç (FOTO)

Foto nga peligrinazhi në kishën e 'Shna Ndout'

1 / 16

Foto nga peligrinazhi në kishën e 'Shna Ndout'

2 / 16

Foto nga peligrinazhi në kishën e 'Shna Ndout'

3 / 16

Foto nga peligrinazhi në kishën e 'Shna Ndout'

4 / 16

Foto nga peligrinazhi në kishën e 'Shna Ndout'

5 / 16

Foto nga peligrinazhi në kishën e 'Shna Ndout'

6 / 16

Foto nga peligrinazhi në kishën e 'Shna Ndout'

7 / 16

Foto nga peligrinazhi në kishën e 'Shna Ndout'

8 / 16

Foto nga peligrinazhi në kishën e 'Shna Ndout'

9 / 16

Foto nga peligrinazhi në kishën e 'Shna Ndout'

10 / 16

Foto nga peligrinazhi në kishën e 'Shna Ndout'

11 / 16

Foto nga peligrinazhi në kishën e 'Shna Ndout'

12 / 16

Foto nga peligrinazhi në kishën e 'Shna Ndout'

13 / 16

Foto nga peligrinazhi në kishën e 'Shna Ndout'

14 / 16

Foto nga peligrinazhi në kishën e 'Shna Ndout'

15 / 16

Foto nga peligrinazhi në kishën e 'Shna Ndout'

16 / 16