1 / 10
Mund të bëjnë një vakt ushqimor me shumë pak përbërës
2 / 10
Mund të parashikojnë të ardhmen
3 / 10
Mund të na lexojë mendjen
4 / 10
Prekja e nënës na bën të harrojmë dhimbjen
5 / 10
Kanë fuqi për të bërë gjithçka në kohë
6 / 10
Mund të kuptojë nëse gjella është gati vetëm me një shikim
7 / 10
Mund të kthejë pas kohën dhe të na bëjë të dukemi sërish fëmijë
8 / 10
Mund të bëjë 1000 gjëra njëkohësisht
9 / 10
Mund të kthejë gjërat e vjetra në shumë kreative
10 / 10
Mund t'i lexoj dëshirat tona para se ne t'i dimë vetë