I ngjashëm me Koloseun, arkeologët zbulojnë arenën romake në Turqi!

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8