FOTO/Vangjel Toçi, vizioni i arkeologut për një Durrës europian turistiko arkeologjik

Paku Arkeologjik, Durrës

1 / 11

Parku i Muzeut Arkeologjik, shëtitore

2 / 11

Paku Arkeologjik, Durrës

3 / 11

Parku i Muzeut Arkeologjik, lidhje e tij me amfiteatrin

4 / 11

Parku i Muzeut Arkeologjik (prirje gjatësore)

5 / 11

Parku i Muzeut Arkeologjik (pamje nga sipër)

6 / 11

Parku Arkeologjik Durrës - Vangjel Toçi

7 / 11

Vangjel Toçi

8 / 11

Parku Arkeologjik Durrës - Vangjel Toçi

9 / 11

Ilia Toçi

10 / 11

Skulptori Qazim Kërtusha

11 / 11