1 / 6
Firmat e deputetëve për ngritjen e Komisionit Hetimor për çështjen McGonigal
2 / 6
Firmat e deputetëve për ngritjen e Komisionit Hetimor për çështjen McGonigal
3 / 6
Firmat e deputetëve për ngritjen e Komisionit Hetimor për çështjen McGonigal
4 / 6
Firmat e deputetëve për ngritjen e Komisionit Hetimor për çështjen McGonigal
5 / 6
Firmat e deputetëve për ngritjen e Komisionit Hetimor për çështjen McGonigal
6 / 6
Firmat e deputetëve për ngritjen e Komisionit Hetimor për çështjen McGonigal