1 / 13
Fabrika e bojërave Deutsch Color e shkrumbuar
2 / 13
Fabrika e bojërave Deutsch Color e shkrumbuar
3 / 13
Fabrika e bojërave Deutsch Color e shkrumbuar
4 / 13
Zjarr në fabrikën e bojërave Deutsch Color
5 / 13
Zjarr në fabrikën e bojërave Deutsch Color
6 / 13
Zjarr në fabrikën e bojërave Deutsch Color
7 / 13
Zjarr në fabrikën e bojërave Deutsch Color
8 / 13
Zjarr në fabrikën e bojërave Deutsch Color
9 / 13
Fabrika e bojërave Deutsch Color
10 / 13
Fabrika e bojërave Deutsch Color
11 / 13
Fabrika e bojërave Deutsch Color
12 / 13
Zjarr në fabrikën e bojërave Deutsch Color
13 / 13
Zjarr në fabrikën e bojërave Deutsch Color