Misteri i Gjin Gjonit: Diplomë
juristi me vetëm 1 vit universitet

TIRANE- Çudirat nuk kanë të mbaruar në sistemin gjyqësor në Shqipëri. Gjyqtari i Apelit, njëherësh anëtari i KLD-së Gjin Gjoni rezulton se ka bërë vetëm 1 vit shkollë në 1993-1994 për të mbaruar Fakultetin e Drejtësisë! Kjo rezulton nga ajo çka ka deklaruar vetë Gjoni dhe që publikohet në faqen zyrtare të KLD-së. Dhe jo vetëm kaq. Gjin Gjoni pasi ka mbaruar këtë kurs 1-vjeçar vite më pas ka kryer edhe Master po në Fakultetin e Drejtësisë në Tiranë!