POP 5

Lajmet më të lexuara të 5 minutave të fundit

Paketa fiskale 2019/ Drejtoria e Tatimeve: Ja ndryshimet që prekin tatimin mbi të ardhurat

Nga data 1 e këtij viti, të ardhurat nga puna do të tatohet në disa nivele të reja. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve bën me dije se sa do të paguajnë të gjithë të punësuarit sipas nivelit të pagës bruto.

Konkretisht, të gjithë atë që e kanë pagën mujore bruto deri 30,000 lekë nuk do të tatohen fare, ose e thënë ndryshe tatimi i tyre mbi pagën do të jetë 0%.

13% do të tatohet ata që për pagën mujore bruto e kanë nga 30,001 – 150,000 lekë, ndërsa ata me pagë mujore bruto mbi 150,000 lekë do të tatohen me 23%.

Për efekt të llogaritjes së rezultatit të vitit fiskal, do të konsiderohen shpenzime të panjohura shpenzimet për dieta që tejkalojnë 50% të fondit të pagës bruto vjetore.

Tatimi mbi Dividentin do të aplikohet në shkallën tatimore 8%. Për fitimet e pashpërndara të realizuara në vitet 2018 e më parë, kjo shkallë zbatohet me kushtin që:

-tatimi që i përket fitimeve të pashpërndara të viteve 2017 e më parë, të paguhet brenda datës 30 shtator 2019;

-tatimi për dividentin për fitimin e vitit 2018 të paguhet brenda datës 20 gusht 2019.

Nëse nuk zbatohen kushtet e mësipërme tatimpaguesi do të paguajë 15% tatim mbi dividetin.

Tatimi i të ardhurave nga janari 2019

0% për pagën mujore bruto deri 30,000 lekë

13% për pagën mujore bruto 30,001 – 150,000 lekë

23% për pagën mujore bruto mbi 150,000 lekë

a.s./Shqiptarja.com
Komento