POP 5

Lajmet më të lexuara të 5 minutave të fundit

VKM 288 për tarifat e studentëve përsëritës, pika 4 që shfuqizohet

Ministrja e Arsimit, Lindita Nikolla

Qeveria lajmeroi, përmes ministres së Arsimit, Lindita Nikolla, se do të tërheqë pikën 4 të VKM-së numër 288 së 21 majit 2018 për ‘Miratimin e kufirit maksimal të tarifës vjetore të shkollimit për studentët që ndjekin studimet në insticionet publike të arsimit të lartë…’.

Qeveria do të shfuqizojë pikën 4 që thotë: ‘Studenti, i cilësuar në bazë të rregullores së institucionit të arsimit të lartë publik si përsëritës në një lëndë apo në shumë lëndë dhe vijon studimet në vitin pasardhës, i nënshtrohet tarifës së shkollimit për kredit për detyrimet apo lëndët përsëritëse, si dhe tarifës vjetore të shkollimit të vitit akademik në të cilin vazhdon studimet’.

Kështu studenti nuk do t’i nënshtrohet tarifës së shkollimit për kredit për detyrimet apo lëndët përsëritëse, që I shtohej tarifës vjetore të shkollimit të vitit akademik në të cilin vazhdon studimet.

VKM 288 dhe pika 4 per tarifat ndaj studenteve perserites

/
Komento