Report Tv dhe Shqiptarja.com kërkojnë të punësojnë gazetarë në sektorin e botës

Report Tv dhe Shqiptarja.com kërkojnë që të punësojnë gazetarë në sektorin e botës! Kandidati/tja duhet të dijë mirë gjuhën angleze dhe italiane, e ndërsa nëse di më shumë gjuhë të huaja përbëjnë avantazh. Gjithashtu, një tjetër kriter i rëndësishëm është që duhet të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të jetë e aftë për punë në grup. Për të interesuarit të kontaktojnë në numrin e telefonit 069 859 6356 ose shkruani në emailin [email protected]