Aksi Thumanë-Kashar i hapur për qarkullimin, makinat retro ‘inagurojnë’ rrugën e re

1 Korrik, 08:58