Fake News/ Soreca: Mediat të vetërregullohen, të mos 'presin' nga qeveria

22 Tetor 2019, 22:25

Ambasadori i BE-së, Luigi Soreca foli gjithashtu edhe për problemin e mediave dhe të paketës anti-shpifje të paraqitur nga qeveria. Ambasadori tha se qeveria ka treguar se ka pranuar vetëm disa nga objeksionet e paraqitura nga komuniteti ndërkombëtar, ndërkohë që pika të tjera të projektligjit ende duhet të korrigjohen. Sipas Bashkimit Evropian, zgjidhja për fake neës-et duhet të realizohet me vetë-rregullimin e shtypit dhe jo me imponime qeveritare.

"Ndërsa për sa i përket ligjit, pra kësaj pakete të ligjit për median, ne kemi ndërhyrë tashmë dy herë te qeveria për këtë çështje. Një herë, vitin e shkuar, kur ne bëmë një kontroll të përputhshmërisë së projektligjit me direktivën e BE-së dhe në veçantë me atë direktivë që ka të bëjë me aspektin online dhe, së dyti, përputhshmëria me konventat e BE-së për lirinë e shprehjes së fjalës. Dhe ajo që kemi kuptuar është që teksti është në përputhje me pjesën e parë, por ama kemi shqetësime për pjesën e dytë, për lirinë e fjalës. Dhe ia kemi thënë këtë qeverisë, e kemi shprehur edhe në komunitetin e medias, pasi është e rëndësishme që ky komunitet të jetë i përfshirë, të konsultohet për këtë ligj dhe cilat janë shqetësimet tona. Dhe në fakt, shqetësimi është që rregullimi i lirisë së fjalës dhe i shprehjes të mund të bëhet, mund të tejkalohet pra kjo gjë. Ne në Bashkimin Evropian kemi qasjen e vetërregullimit, p.sh. fake neës dhe keqinformimi. Fake neës është gjë e keqe, keqinformimi është gjë e keqe jo vetëm për gazetarët, por edhe për shoqërinë në përgjithësi. Por në Bashkimin Evropian kjo rregullohet me anën e vetërregullimit online nga vetë media. Prandaj është e rëndësishme që media të jetë e përfshirë dhe të shpjegohet ndikimi që ka fake neës te vetë pavarësia e tyre.Në raportin e Komisionit Evropian ne e kemi identifikuar gjithnjë këtë çështje si çështje kyçe. Pronësia e medieve, financimi i medieve dhe reklamat publike. Pra, financimi i medieve është i rëndësishëm dhe në veçanti në këtë moment, për të siguruar pavarësinë e medieve dhe, ashtu siç e thatë edhe ju, në këtë moment në veçanti, kur shikojmë këtë shumëfishim të fake neës-it dhe influencën potenciale të shteteve të treta. Do të vazhdojmë të themi atë që kemi thënë edhe në të shkuarën. Së pari, për pronësinë e medieve, për atë kufizim për operatorët kombëtarë, kjo duhet të jetë në përputhje me standardet ndërkombëtare. Për sa u përket reklamave publike edhe kjo duhet të jetë në përputhje me praktikat ndërkombëtare për të siguruar transparencën, e po ashtu edhe për vetërregullimin për mediet online. Ne për këtë gjë, besojmë që duhet t’u besojmë medieve që do të vetërregullohen duke shmangur një vetërregullim tejet të rreptë", tha Soreca.

Kategori të tjera