Pandemia ‘shtrëngon’ kushtet e kreditimit, BSH: Bankat po tregohen të kujdesshme

4 Gusht, 20:39

Të marrësh sot një kredi në bankat e nivelit të dytë nuk është aq e lehtë. Janë vetë këto institucione financiare që kanë vendosur disa masa mbrojtëse. Kjo do të thotë që kredimarrësi duhet të përballet me kritere të shtuara si psh. Nëse një individ apo një biznes aplikon për një shumë të caktuar, në fund merr më pak se ç'kërkoi.

Arsyetimi i bankës është rënia e garancisë për të shlyer kredinë në afatet e përcaktuara.

Kategori të tjera