1 / 9
Aleks Lulashi i arrestuari
2 / 9
Foto nga operacioni
3 / 9
Foto nga operacioni
4 / 9
Foto nga operacioni
5 / 9
Foto nga operacioni
6 / 9
Foto nga operacioni
7 / 9
Foto nga operacioni
8 / 9
Foto nga operacioni
9 / 9
Foto nga operacioni