1 / 19
Pamje nga shkolla e rindërtuar në Kamëz
2 / 19
Pamje nga shkolla e rindërtuar në Kamëz
3 / 19
Pamje nga shkolla e rindërtuar në Kamëz
4 / 19
Pamje nga shkolla e rindërtuar në Kamëz
5 / 19
Pamje nga shkolla e rindërtuar në Kamëz
6 / 19
Pamje nga shkolla e rindërtuar në Kamëz
7 / 19
Pamje nga shkolla e rindërtuar në Kamëz
8 / 19
Pamje nga shkolla e rindërtuar në Kamëz
9 / 19
Pamje nga shkolla e rindërtuar në Kamëz
10 / 19
Pamje nga shkolla e rindërtuar në Kamëz
11 / 19
Pamje nga shkolla e rindërtuar në Kamëz
12 / 19
Pamje nga shkolla e rindërtuar në Kamëz
13 / 19
Pamje nga shkolla e rindërtuar në Kamëz
14 / 19
Pamje nga shkolla e rindërtuar në Kamëz
15 / 19
Pamje nga shkolla e rindërtuar në Kamëz
16 / 19
Pamje nga shkolla e rindërtuar në Kamëz
17 / 19
Pamje nga shkolla e rindërtuar në Kamëz
18 / 19
Pamje nga shkolla e rindërtuar në Kamëz
19 / 19
Pamje nga shkolla e rindërtuar në Kamëz