1 / 16
Foto nga vendi i ngjarjes, makina e shkatërruar ( Foto nga LSA)
2 / 16
Foto nga vendi i ngjarjes, makina e shkatërruar ( Foto nga LSA)
3 / 16
Foto nga vendi i ngjarjes ( Foto nga LSA)
4 / 16
Foto nga vendi i ngjarjes, makina e shkatërruar ( Foto nga LSA)
5 / 16
Foto nga vendi i ngjarjes, makina e shkatërruar ( Foto nga LSA)
6 / 16
Foto nga vendi i ngjarjes,ekspertiza ( Foto nga LSA)
7 / 16
Foto nga vendi i ngjarjes, makina e shkatërruar ( Foto nga LSA)
8 / 16
Foto nga vendi i ngjarjes, makina e shkatërruar ( Foto nga LSA)
9 / 16
Makina e aksidentuar
10 / 16
Foto nga aksidenti
11 / 16
Makina e aksidentuar
12 / 16
Foto nga aksidenti
13 / 16
Foto nga aksidenti
14 / 16
Foto nga vendi i ngjarjes
15 / 16
Foto nga vendi i ngjarjes
16 / 16
Policia në vendin e ngjarjes