1 / 6
Margarita Xhepa në një nga rolet
2 / 6
Margarita Xhepa
3 / 6
Margarita Xhepa
4 / 6
Margarita Xhepa 'Koncert në 1936'
5 / 6
Margarita Xhepa dhe Ndriçim Xhepa
6 / 6
Margarita Xhepa