1 / 5
Mbushja e gropës
2 / 5
Mirëmbajtës i rrugës
3 / 5
Mbushja e gropës
4 / 5
Mbushja e gropës
5 / 5
Vend demtimi i rruges