1 / 8
Engjëll Agaçi duke dale nga SPAK
2 / 8
Engjëll Agaçi duke folur për gazetarët pasi doli nga SPAK
3 / 8
Engjëll Agaçi duke folur për gazetarët pasi doli nga SPAK
4 / 8
Engjëll Agaçi duke folur për gazetarët pasi doli nga SPAK
5 / 8
Engjëll Agaçi duke dale nga SPAK
6 / 8
Engjëll Agaçi duke dale nga SPAK
7 / 8
Engjëll Agaçi duke dale nga SPAK
8 / 8
Engjëll Agaçi duke dale nga SPAK