1 / 5
Ministri Balla dhe kryetari bashkisë Kamëz
2 / 5
Zjarrëfiksja Kamëz
3 / 5
Foto nga takimi
4 / 5
Ministri Balla
5 / 5
Ministri Balla