1 / 8
Kanabis
2 / 8
Parcela me kanabis
3 / 8
Kanabis
4 / 8
Kanabis
5 / 8
Kanabis
6 / 8
Momenti i arrestimit
7 / 8
Momenti i arrestimit
8 / 8
Arrestimi i kultivuesit te kanabisit