'Terror' në ArTubrina, Gëzim Kame sjell Eva Alikajn dhe Yllka Mujon përballë njëra-tjetrës

Regjisori Gëzim Kame sjell "Terror" në ArTurbina

1 / 5

Regjisori Gëzim Kame sjell "Terror" në ArTurbina

2 / 5

Regjisori Gëzim Kame sjell "Terror" në ArTurbina

3 / 5

Artistja Yllka Mujo

4 / 5

Regjisori Gëzim Kame sjell "Terror" në ArTurbina

5 / 5