Vriten 2 punonjës të bashkisë Mat, plagosen 2 të tjerë, shkuan për të hapur rrugën

Rruga ku po bëheshin punimet

1 / 13

Vendi i ngjarjes

2 / 13

Vendi i ngjarjes

3 / 13

Brenda lokalit

4 / 13

Brenda lokalit

5 / 13

Vendi i ngjarjes

6 / 13

Vendi i ngjarjes

7 / 13

Policia në vendngjarje

8 / 13

Rruga ku po bëheshin punimet

9 / 13

Rruga ku po bëheshin punimet

10 / 13

Rruga ku po bëheshin punimet

11 / 13

Rruga ku po bëheshin punimet

12 / 13

Rruga ku po bëheshin punimet

13 / 13