Një zbulim i rrallë në Orikum, kapet në rrjet një zog i veçantë, me origjinë nga Himalajet

Fishkëllyesi i murrmë, i kapur në Orikum

1 / 8

Fishkëllyesi i murrmë, i kapur në Orikum

2 / 8

Fishkëllyesi i murrmë, i kapur në Orikum

3 / 8

Fishkëllyesi i murrmë, i kapur në Orikum

4 / 8

Fishkëllyesi i murrmë, i kapur në Orikum

5 / 8

Fishkëllyesi i murrmë, i kapur në Orikum

6 / 8

Një nga anëtarët e ekipit që gjeti fishkëllyesin e murrmë në Orikum

7 / 8

Harta e shpërndarjes së Fishkëllyesit të murrmë

8 / 8