Sot varrimi i Kaçifas, policia kontrolle të rrepta personave që hyjnë në Shqipëri

Policia kontrolle personave që futen nga pika kufitare në Kakavijë

1 / 4

Policia kontrolle personave që futen nga pika kufitare në Kakavijë

2 / 4

Policia kontrolle personave që futen nga pika kufitare në Kakavijë

3 / 4

Policia kontrolle personave që futen nga pika kufitare në Kakavijë

4 / 4