Ceremonia e Varrimit të Kostandinos Kacifas (FOTO)

Ceremonia e varrimit të Kostandinos Kacifas

1 / 19

Ceremonia e varrimit të Kostandinos Kacifas

2 / 19

Ceremonia e varrimit të Kostandinos Kacifas

3 / 19

Trupi i Kostandinos Kacifas në makinën e funeralit

4 / 19

Trupi i Kostandinos Kacifas del nga shtëpia

5 / 19

Ceremonia e varrimit të Kostandinos Kacifas

6 / 19

Ceremonia e varrimit të Kostandinos Kacifas

7 / 19

Ceremonia e varrimit të Kostandinos Kacifas

8 / 19

Ceremonia e varrimit të Kostandinos Kacifas

9 / 19

Ceremonia e varrimit të Kostandinos Kacifas

10 / 19

Ceremonia e varrimit të Kostandinos Kacifas

11 / 19

Ceremonia e varrimit të Kostandinos Kacifas

12 / 19

Ceremonia e varrimit të Kostandinos Kacifas

13 / 19

Pankarta në cermoninë e varrimit të Kostandinos Kacifas

14 / 19

Pankarta në cermoninë e varrimit të Kostandinos Kacifas

15 / 19

Varri i Kostandinos Kacifas

16 / 19

Varri i Kostandinos Kacifas

17 / 19

Kurora me lule për Kostandinos Kacifas

18 / 19

Makina e funeralit

19 / 19