‘Kaçifa’, ekstremistët grekë bllokojnë rrugën Gjirokastër-Kakavijë

‘Kaçifa’, ekstremistët grekë bllokojnë rrugën Gjirokastër-Kakavijë

1 / 13

‘Kaçifa’, ekstremistët grekë bllokojnë rrugën Gjirokastër-Kakavijë

2 / 13

‘Kaçifa’, ekstremistët grekë bllokojnë rrugën Gjirokastër-Kakavijë

3 / 13

‘Kaçifa’, ekstremistët grekë bllokojnë rrugën Gjirokastër-Kakavijë

4 / 13

‘Kaçifa’, ekstremistët grekë bllokojnë rrugën Gjirokastër-Kakavijë

5 / 13

‘Kaçifa’, ekstremistët grekë bllokojnë rrugën Gjirokastër-Kakavijë

6 / 13

‘Kaçifa’, ekstremistët grekë bllokojnë rrugën Gjirokastër-Kakavijë

7 / 13

‘Kaçifa’, ekstremistët grekë bllokojnë rrugën Gjirokastër-Kakavijë

8 / 13

Rradhët e gjata

9 / 13

Ekstremistët grekë

10 / 13

Policia rrugore

11 / 13

Rradhët e gjata

12 / 13

Rradhët e gjata

13 / 13