'Tiranë-Venecia-Nju Jork' në Muze, piktori Meta: Shpresoj të ndërtohen ambiente për ekspozim

Ekspozita e piktorit Gjergj Meta

1 / 18

Ekspozita e piktorit Gjergj Meta

2 / 18

Ekspozita e piktorit Gjergj Meta

3 / 18

Ekspozita e piktorit Gjergj Meta

4 / 18

Piktori Gjergj Meta

5 / 18

Ekspozita e piktorit Gjergj Meta

6 / 18

Ekspozita e piktorit Gjergj Meta

7 / 18

Ekspozita e piktorit Gjergj Meta

8 / 18

Ekspozita e piktorit Gjergj Meta

9 / 18

Ekspozita e piktorit Gjergj Meta

10 / 18

Ekspozita e piktorit Gjergj Meta

11 / 18

Ekspozita e piktorit Gjergj Meta

12 / 18

Ekspozita e piktorit Gjergj Meta

13 / 18

Ekspozita e piktorit Gjergj Meta

14 / 18

Ekspozita e piktorit Gjergj Meta

15 / 18

Ekspozita e piktorit Gjergj Meta

16 / 18

Ekspozita e piktorit Gjergj Meta

17 / 18

Ekspozita e piktorit Gjergj Meta

18 / 18