FOTO/32 autoambulanca të reja i shtohen flotës së urgjencave në Qendrat Spitalore Universitare

Prezantimi i ambulancave të reja te Sheshi Nënë Tereza

1 / 8

Prezantimi i ambulancave të reja te Sheshi Nënë Tereza

2 / 8

Prezantimi i ambulancave të reja te Sheshi Nënë Tereza

3 / 8

Prezantimi i ambulancave të reja te Sheshi Nënë Tereza

4 / 8

Prezantimi i ambulancave të reja te Sheshi Nënë Tereza

5 / 8

Prezantimi i ambulancave të reja te Sheshi Nënë Tereza

6 / 8

Foto nga brenda të ambulancave të reja

7 / 8

Foto nga brenda të ambulancave të reja

8 / 8